Originalna kanadska šindra
VELUX-krovni prozori
ROVAL-valovite ploče
USB- konstrukcijske ploče
Općenito
Upute za pokrivanje/Jamstveni list
OSB- podložne ploče
USB- konstrukcijske ploče
KAYCAN-fasadni sistemi
GARAGA - garažna i industrijska vrata
(C) Golden Globe d.o.o. 2002.-2010.

Unicolor Web dizajn


VAŽNE NAPOMENE

1. KONDENZACIJA I AKUMULIRANJE VRUĆINE MORA BITI IZBJEGNUTO
Ventilacija (u sukladnosti sa DIN 4108) krovišta, zračni prostor između ROVAL ploče i krovne deke, izolacije ili starog krovišta itd. mora biti minimalno 8 cm.

2. ROVAL VALOVITIM PLOČAMA TREBA RUKOVATI NA TEMPERATURAMA VEĆIM OD 0
C

3. SKLADIŠTENJE
Roval valovite ploče moraju biti skladištene na suhom zaštićene od vrućine i hladnoće sa dovoljno ventilacije.


POSTAVLJANJE ROVAL PLOČA

1. POTREBNI ALATI
Čekić, pila, metar, špaga za obilježavanje i ROVAL čavli.

2. RAZMAK IZMEđU LETVI
Razmak između letvi ovisi o nagibu krovišta. TABELA 1 pokazuje razmake kojih se treba pridržavati. Minimalni nagib krovišta je 7.3. POSTAVLJANJE ROVAL VALOVITIH PLOČA
Kod postavljanja uvijek treba početi u donjem i krajnjem rubu krovišta i kontra od smjera vjetra.
Ploče su pričvršćene sa ROVAL čavlima na nosačima. Uvijek početi sljedeći red sa pola ploče da bi izbjegavali neravnine na preklopima. 2
Isto tako provjerite TABELU 1 da bi potvrdili preklop ploča.
ROVAL čavli moraju biti vertikalno zabijeni kroz vrh vala.3
Redoslijed zabijanja čavala je prikazan na slici. 4
Svi preklopni valovi i svi valovi na najdonjim i najgornjim letvama moraju biti pričvršćeni sa ROVAL čavlima. 2 Maksimalni prepust Roval ploče je 7cm.


4. POSTAVLJANJE ROVAL SLJEMENJAKA
ROVAL sljemenjaci moraju pokriti ROVAL ploče sa minimalnim preklopom od 15cm. Pričvrstite sljemenjak sa ROVAL čavlima na vrh svakog vala.

5. POSTAVLJANJE ROVAL ZABATNIKA

Iskoristite ROVAL zabatnike 6 i završne profile 7 da bi završili rub krovišta.
Preporučujemo pojačanje ispod zadnjeg vala prilikom postavljanja zabatnika.
.
Tabela 1

A.

razmak između letve

B.

preklop po dužini

C.

preklop po širini

D.

izbočina strehe

max. 20 cm 2 vala min. 20 cm max. 7 cm
max. 46 cm 1 val min. 16 cm max. 7 cm
max. 62 cm 1 val min. 14 cm max. 7 cm[ Početna | O nama | Proizvodi | Kontakt ]